Vai trò của Y học cổ truyền trong điều trị và phòng bệnh ở trẻ em

Trong vài thập niên gần đây, việc sử dụng Y học bổ sung và thay thế (CAM - Complementary Alternative Medicine) trên thế giới ngày càng tăng. Tần suất sử dụng CAM không chỉ tăng …

Tứ chứng nan y – Quan niệm xưa và nay

Hiểu và dùng đúng thuốc corticoid

Vai trò của thuốc Y học cổ truyền trong điều trị Viêm gan siêu vi mạn tính

Vắc-xin – Phương pháp duy nhất để phòng chống bệnh sởi