Bệnh nhân vui tính: Trăm sự nhờ Bác sĩ

Ở thời buổi bây giờ, lên mạng xã hội thì ai cũng hùng hùng hổ hổ, chém sa sả đòi hỏi bác sĩ phải thế này - bác sĩ phải thế kia… ấy vậy mà …

Ô CHỮ ĐỐ VUI Y HỌC Tháng 8/2019 - Có 20 chữ cái

Ô chữ kỳ 198 số 6/2019

Đố vui Tháng 9/2019 - Có 24 chữ cái

Bệnh nhân vui tính: Mua thuốc ở quầy thuốc