Thẻ BHYT Sử dụng thẻ liệu có quá rắc rối?

Năm 2019, báo cáo của Chính phủ ước tính, toàn quốc có khoảng 85 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 89,8% dân số. Tuy nhiên, không phải toàn bộ những người …

Bệnh nhân vui tính: Trăm sự nhờ Bác sĩ

Ô CHỮ ĐỐ VUI Y HỌC Tháng 8/2019 - Có 20 chữ cái

Đố vui Tháng 10/2019 - Có 06 chữ cái

Đố vui Tháng 9/2019 - Có 24 chữ cái